Rian Visser biografie

Rian Visser

Gedichten, boeken lezen, bezig zijn met taal … leerlingen staan meestal niet te trappelen. Rian Visser (1966) schrijft humoristische en spannende kinderboeken, die perfect aansluiten bij de interesses van kinderen.
Door gebruik van nieuwe media, zoals apps en e-boeken, maakt ze kinderboeken ook voor minder goede lezers en nieuwkomers toegankelijk en is ze vernieuwend op het gebied van jeugdliteratuur. Bekend boeken van haar zijn Blitz!, Robotoorlog en Nippertje. Rian schrijft ook voor tijdschriften, zoals DICHTER van Plint en vroeger schreef ze voor Sesamstraat.

Bij haar boeken maakt ze bruikbare digitale lessen, die je via haar website en nieuwsbrief ‘Tips leesbevordering’ gratis kunt downloaden. Rian Visser heeft een enorm netwerk dat ze gebruikt voor de uitwisseling van ideeën over taalontwikkeling en leesbevordering. Dit alles maakt Rian Visser voor velen hét voorbeeld van een creatieve inspirator en goede ambassadeur voor leesplezier, die vanuit haar ervaring waardevolle projecten aan het taal-, schrijf- en leesonderwijs in Nederland toevoegt.
Een voorbeeld hiervan is Raadgedicht, waarmee het werken met gedichten toegankelijk en spannend wordt.

Foto downloaden groot formaat.

Grafische vormgeving

Rian studeerde van 1983 tot 1989 grafische vormgeving aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch In 1994 begon ze haar eigen ontwerpbureau, waarin ze zich voornamelijk bezighoudt met boekvormgeving. Voor uitgeverij Gottmer verzorgt ze De Grijze Jager, Broederband en De Nedergrim. Ook veel van haar eigen boeken heeft ze zelf vormgegeven. Bijvoorbeeld Robotoorlog.

Schoolbezoeken en lezingen

Rian Visser is al jaren werkzaam als super enthousiaste en kundige Schoolschrijver. Daarnaast geeft ze inspirerende workshops aan leerkrachten, bibliothecarissen, leesconsulenten en Pabo-studenten, waarbij ze open staat voor wensen en inbreng van de kant van de organisatie en goed schakelt naar de doelgroep.

Rian vindt het leuk om kinderen tips te geven hoe ze zelf een verhaal kunnen bedenken. Ook legt ze graag uit hoe een boek gemaakt wordt. Ze schrijft graag voor kinderen die net leren lezen of die moeite hebben met lezen. Dan mag je nog niet teveel moeilijke woorden gebruiken en verhaal moet heel duidelijk zijn. Door spannende en grappige verhalen te maken, krijgen kinderen plezier in lezen.

Filmpje om in de klas te tonen ter voorbereiding van het schoolbezoek.
Bekijk film op YouTube.

Digibordlessen

Alle gratis digibordlessen kun je vinden op rianvisser.yurls.net.

Apps en e-boeken

Schrijven en vormgeven gaan heel goed samen. Rian vindt het boeiend om zich te verdiepen in digitale kinderboeken en nieuwe manieren van lezen. Ze heeft haar eigen uitgeverij Books2download voor het maken van apps en e-boeken. Daarnaast maakte ze een serie gratis digibordlessen voor het basisionderwijs, o.a. voor de Kinderboekenweek. Scholen kunnen deze gebruiken om meer te leren over kinderboeken, illustraties en zelf schrijven.

Prijzen

In 2013 ontving Rian in het kader van de Week van de Alfabetisering de Achmea persoonlijkheidsprijs voor haar strijd tegen laaggeletterdheid, in het bijzijn van Prinses Laurentien en mevrouw Jet Bussemaker, minister van OCW.

Raadgedicht

Raadgedicht is een samenwerking van Het Poëziepaleis en Rian Visser en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen, het Kinderboekenmuseum, het Nederlands Letterenfonds en de Poëzieweek. Het doel is het bevorderen van het lezen van poëzie.

Tips leesbevordering

Meld je aan voor de Tips leesbevordering!

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

9,311 totaal aantal vertoningen, 6 aantal vertoningen vandaag