Spion aan de overkant

Spion aan de overkant 8+

Vlakbij het Germaanse dorp waar Walo woont, bouwen Romeinse soldaten een legerkamp. De dorpelingen zijn bang dat de Romeinen hen tot slaven zullen maken. Iemand moet uitvissen wat de Romeinen van plan zijn. De keus valt op Walo.

Biblion: Samen met zijn familie woont Walo in een Germaans dorp. Als de Romeinen aan de overkant van de rivier een legerkamp opzetten, vragen de dorpelingen zich af wat dat betekent. Komt er oorlog of moeten ze voor de Romeinen gaan werken? Walo wordt als spion naar het kamp gestuurd. Zal hij ontdekken wat er gaat gebeuren? Leesboek uit de serie ‘Terugblikken’*, dat speelt in de tijd van Romeinen en Germanen. Met deze serie wordt geprobeerd de Nederlandse geschiedeniscanon aantrekkelijk te presenteren voor kinderen.
De laatste vijf pagina’s van het boek bevatten historische informatie over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Vanaf ca. 8 tot 12 jaar.

Er is ook een gratis digibordles op rianvisser.yurls.net.