Troep op de stoep

Troep op de stoep – AVI E3

Pien vindt een kast op straat. Die wil ze wel naast haar bed. Maar de kast is veel te zwaar! Klaas helpt met zijn bakfiets. In de kast ligt een boekje. Dat boekje is van Sientje Vos. Maar wie is die Sientje?

Pien en Kas vinden een kast op straat. Klaas helpt hen en brengt de kast naar hun huis. In de laatjes vinden ze een dagboek met een naam erop. Ze gaan de bewuste persoon opzoeken. Verder helpen ze Klaas, die oude rommel verzamelt, met een winkeltje opzetten. Deeltje uit de ‘Jippie!’-serie*, bestemd voor beginnende lezers, met een aardig voortkabbelend verhaal. Het taalgebruik is eenvoudig (AVI 3): volledige interpunctie, gebruik van hoofdletters en veel eenlettergrepige woorden. Elke zin begint op een nieuwe regel. Een duidelijk, schreefloos lettertype, een ruime interlinie en een wisselende regellengte zorgen voor een rustige bladspiegel. De moeilijke woorden staan achter in het boekje op het schutblad om extra te kunnen oefenen. De tekeningen lopen veelal over twee bladzijden. Ze zijn kleurrijk in gecombineerde techniek maar als de personen lachen, lijken het monsters met haaientanden. De uitgave ziet er verzorgd uit. Helaas ziet het omslag er te veel uit als een deel uit een serie. Leesoefenstof voor kinderen vanaf ca. 6,5 jaar.