DaarIsDeBoot

daar is de boot, AVI start

Een aantal pietjes in diverse kleuren reizen op een boot en hebben daar plezier. Aan land strooien ze pepernoten en brengen ze pakjes rond over de daken. Deeltje uit de serie ‘Hee, ik lees’*, bedoeld voor kleuters in de overgang van prentenboek naar eerste zelfleesboekjes, maar zeker ook geschikt voor beginnende lezers in groep 3 (AVI-Start). Korte zinnen met eenvoudige eenlettergrepige woorden. De woorden ‘sint’ en ‘piet’ worden niet gebruikt, maar zijn vervangen door vignetten. Elke zin begint op een nieuwe regel en bestaat uit maximaal zes woorden. Geen hoofdlettergebruik. Beperkte interpunctie door enkel het gebruik van punt, komma, vraagteken en uitroepteken. De tekst is gedrukt in duidelijke zwarte, schreefloze letters op witte ondergrond. Op een aantal pagina’s staat de tekst in tekstballonnetjes. Ruime interlinie. De vrolijk gekleurde, eenvoudige illustraties, gemaakt met potlood en waterverf, bestrijken steeds dubbele pagina’s. Ze verduidelijken de tekst. Op de grote illustratie aan de binnenzijde van het omslag staan nog enkele simpele rijmwoorden. Leuke leesoefenstof voor beginnende lezertjes vanaf ca. 5 jaar.

Geef een reactie